Umowy lojalnościowe

Pracodawcy wysyłający pracowników na szkolenia chcą być pewni, że pieniądze wydane na szkolenie zaowocują podwyższeniem kwalifikacji zatrudnionych osób, a nie ich szybkim odejściem, połączonym z rozpoczęciem konkurencyjnej działalności. Pracodawcy chętnie zawierają umowy o finansowanie kształcenia, zawierające klauzulę lojalnościową lub umowy o zakazie konkurencji. Finansowa...
Read More