Jak wprowadzić na rynek suplement diety?

Oznakowanie suplementów diety Suplementy diety podlegają w zakresie oznakowania uregulowaniom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1]. Oznakowanie suplementu nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności, co do charakterystyki, w tym nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, p...
Read More